Propozice závodu 12h a 24h Race MTB

12h – 24h Race Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky

Soutěžní kategorie || Hodnocení závodu || Omezení || Startovné, poplatky || PROGRAM || Registrace, prezentace || Kontakt

Datum konání:
22.-23.8.2015 (sobota-neděle)

Místo konání:
zázemí – pevnůstka Fort číslo 2 Olomouc-Radíkov
trať závodu – katastr obcí Olomouc-Radíkov, Olomouc-Svatý Kopeček, Nové Sady

Pořadatel:

Sport-Relax-Event, z.s.
Smetanova 1890/8
779 00 Olomouc
IČ: 03883710

Závodní okruh:

> trať je vedena po asfaltovém a hliněném povrchu cyklostezek i v otevřeném terénu
> závodní okruh má délku cca 9 km a 150 m převýšení
> trasa je značena fáborky

Soutěžní kategorie:

všechny kategorie jsou stejné pro: závod na 12 hodin || závod na 24 hodin
SOLO
ženy OPEN || ženy 40+ let
muži OPEN || muži 40+ let || muži 55+ let
student || firma
DUO – tým 2 závodníků
ženy OPEN
muži OPEN || muži 40+ let
mix OPEN
student || firma
QUATRO – tým 4 závodníků
ženy OPEN
muži OPEN || muži 40+ let
mix OPEN
student || firma

NAHORU

Soutěžní týmy:

Solo – závodník startuje a závodí sám bez možnosti střídání za jiného závodníka
Duo – závodní tým tvoří dva startující pod jedním názvem týmu a stejným dresem
Quatro – tým čítá čtyři závodníky, kteří se střídají během závodu v libovolném pořadí
MIX – tento tým je sestaven z alespoň jedné ženy v kategorii DUO i QUATRO
STUDENT – závodní tým se sestává ze studentů, kteří svoji příslušnost potvrdí ISIC kartou
FIRMA – všichni členové jsou zaměstnanci uvedené firmy a bezpodmínečně musejí mít jednotný dres (ostatní týmy mají jednotný dres „jen“ doporučený)
> tým si určí svého kapitána, který je oprávněm vystupovat a jedna za tým
> každý člen týmu musí absolvovat alespoň 3 závodní okruhy

Hodnocení závodu 12h, 24h Race:

> vyhrává tým, který za uvedenou dobu závodu ujede nejvíce kilometrů
> v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší týmy
> při účasti méně než pěti týmů v kategorii bude tato sloučena s obdobnou kategorií např.: mix s muži
> vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem, medailí

Průběh štafetového závodu 12h a 24h Race MTB:

> start probíhá po vzoru francouzského závodu 24 hodin LeMans – závodníci startují na jedné straně v místě následného střídání v závodě. Kola leží na straně protilehlé. Po odstartování se závodník botách rozeběhne ke kolu – následně projede startovní bránou ve směru závodu
> závodník každého týmu soutěží v duchu Fair Play
> na trati je vždy jen jeden zástupce týmu
> závod 12h i 24h Race MTB je štafetový závod, kde se závodníci střídají tak, že si předají štafetový kolík
> povolené je střídání členů družstva pouze v místě k tomu určeném – cca 100 m před startovní bránou
> závodník může opravy kola provádět na trati i v depu, může také v průběhu závodu vyměnit i celé kolo
> podávání občerstvení je povoleno pouze v místě k tomu určenému – v občerstvovacím prostoru před cílem
> závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.
> v průběhu závodu je trať uzavřena pouze pro závodníky, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni (startovní číslo) – ostatní členové týmu musí být mimo trať
> závodník je povinen pořadateli ihned oznámit případné odstoupení ze závodu a okamžitě vrátit elektronický čip
> 15 minut před koncem vymezeného času týmy nesmí střídat
> závod končí po vymezeném čase (12 hodin, 24 hodin) po průjezdu prvního závodníka – všichni ostatní, kteří „cílem“ projeli po vymezeném čase, ale před prvním závodníkem dokončí kolo

NAHORU

Omezení v závodě:

> KATEGORIE OPEN je určena pro závodníky různého věku, kteří porovnávají svůj výkon s jinými účastníky s věkem do 39 let. Tým bude klasifikovám pouze v této kategorii.
> závodníci ve věku 15-17 let musí doložit písemné souhlasné potvrzení zákonného zástupce s účastí v závodě
a mohou závodit pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu (člen týmu, doprovod apod.) nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce
> sportovci ve věku 15-17 let nesmí vyjet na trať v čase mezi 22.-6. hodinou

Výbava závodníka:

>> POVINNÁ <<
> jízdní kolo MTB nebo trekové (26″, 27,5″, 29″) v technickém stavu odpovídajícímu absolvování závodu
> ochranná přilba určená pro jízdu na kole
> každý účastník je povinen v době 21:00 – 6:00 hodin používat dostatečné osvětlení – přední bílou lampu a zadní červenou lampu
> svrchní oděv – sportovní dres v minimálním rozsahu krátké kalhoty a tílko

>> DOPORUČENÁ <<
> brýle
> reflexní prvky
> servisní nářadí a lepení
> bidon s pitím

Startovné, zálohy:

> startovné i záloha na čip jsou stejné pro závod na 12 hodin i 24 hodin
> zaplacené startovné se nevrací – lze ho převést na jiný tým
> záloha za čip – 200,- Kč/čip – SOLO – 1ks, ostatní týmy 2ks – platba při prezenci
> 650,- Kč – startovné na osobu do 31.7.2015 – SOLO – 650,- Kč || DUO – 1300,- Kč || QUATRO – 2600,- Kč
> 1000,- Kč – startovné na osobu od 1.8.-20.8.2015 – SOLO – 1000,- Kč || DUO – 2000,- Kč || QUATRO – 4000,- Kč
> směrodatným termínem registrace je termín odeslání částky na účet

Ve startovném je zahrnuto následující:
> občerstvení a pitný režim pro závodníky v průběhu celého závodu
> parkovné pro auta a uskladnění kol v uzamykatelném objektu – pátek až neděle
> startovní číslo

NAHORU

Program závodu:

sobota
16:00 hodin – start „Le Mans“ – doběhneš si ke kolu a jedeš
neděle
04:00 hodin – ukončení závodu na 12 hodin
12:00 hodin – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
16:00 hodin – ukončení závodu
17:00 hodin – vyhlášení závodu na 24 hodin

ZÁVOD SE KONÁ ZA JAKÉHOKOLIV POČASÍ 😉

Registrace, prezentace do závodu:

> registrace se provádí registračním formulářem na těchto stránkách – viz Registrační formulář nebo mailem info@sport-action.cz
> registrace je ukončena přijatou platbou startovného a je uvedena v odkaze viz Startovní listina
> prezentace do závodu proběhne před vlastním závodem – v sobotu od 8:00 hodin
> při prezentaci budou závodníkovi předány čipy, startovní číslo a pamětní předměty

Pojištění závodníků:

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.
Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění – připojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:
> jízda bez přilby
> účast v závodě pod cizím jménem
> výměna startovního čísla
> nesportovní chování – dodržujte fair play
> odstartování v nesprávné startovní skupině

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu. Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.
Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

NAHORU

Kontakt na organizátora závodu 24 race:

Za realizační tým :

Svatopluk Sladký
Tel.: +420-776-70-86-96 Vodafone, Viber, WhatsApp
Mail: info@sport-action.cz

Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky
www.Sport-Cyklo.cz

Pokud máte dotazy ve věci:
> průběhu závodu
> jiné nejasnosti důležité pro závodníka
> spolupráce či sponzoringu
> umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
> umístění prezentačního či prodejního stánku
… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu 12 h/24 h Race Olomouc 2015 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Sport-Relax-Event, z.s. (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby. Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů 24 Race Olomouc za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele. Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

NAHORU

Napsat komentář

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..