Propozice závodu 12h a 24h RACE INLINE

12h – 24h Race Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky

Soutěžní kategorie || Hodnocení závodu || Omezení || Startovné, poplatky || PROGRAM || Registrace, prezentace || Kontakt

Datum konání:
8. – 9.8.2015 (sobota-neděle)

Místo konání:
zázemí – areál Výstaviště Flora Olomouc
Rudolfova alej – 750 m od centra města

Pořadatel:

Závodní okruh:

> trať je vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů
> závodní okruh má délku 1300 m s mírným převýšení, šířka 5 m
> ovál je osvětlen a tudíž není potřeba mít v závodě vlastní zroje světla
> trať je poměrně rychlá a slibuje najetí zajímavého množství kilometrů

Soutěžní kategorie:

všechny kategorie jsou stejné pro: závod na 12 hodin || závod na 24 hodin
SOLO
ženy OPEN || ženy 40+ let
muži OPEN || muži 40+ let || muži 55+ let
_
SPORT || HOBBY || student || firma
DUO – tým 2 závodníků
ženy OPEN
muži OPEN || muži 40+ let
mix OPEN
SPORT || HOBBY || student || firma
QUATRO – tým 4 závodníků
ženy OPEN
muži OPEN || muži 40+ let
mix OPEN
SPORT || HOBBY || student || firma

NAHORU

Soutěžní týmy:

Solo – závodník startuje a závodí sám bez možnosti střídání za jiného závodníka
Duo – závodní tým tvoří dva startující pod jedním názvem
Quatro – tým čítá maximálně čtyři závodníky (tedy 3 nebo 4), kteří se střídají během závodu v libovolném pořadí
MIX – tento tým je sestaven z alespoň jedné ženy v kategorii DUO i QUATRO
STUDENT – všichni členové týmu se musejí prokázat platným průkazem ISIC
FIRMA – všichni členové musí pracovat v dané firmě a bezpodmínečně musejí mít jednotný dres (ostatní týmy mají jednotný dres „jen“ doporučený)
40+, 55+ – v soutěžním týmu musí být minimálně jeden závodník, který v roce pořádání závodu má alespoň 40 let nebo 55 let, tento závodník se musí aktivně zapojit do soutěže
> závodník má startovní číslo vždy na pravém stehně

Hodnocení závodu 12h a 24h Race INLINE:

> vyhrává tým, který za uvedenou dobu závodu ujede nejvíce kilometrů
> v každém závodě a kategorii jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodní týmy
> při účasti méně než pěti týmů v kategorii bude tato sloučena s obdobnou kategorií např.: mix s muži, Hobby se SPORT atd.
> vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem, medailí

Průběh štafetového závodu 12h a 24h Race INLINE:

> start probíhá po vzoru francouzského závodu 24 hodin LeMans – závodníci startují z koberce na jedné straně v místě následného střídání v závodě. Brusle leží na straně protilehlé. Po odstartování se bosí závodník (v ponožkách či úplně na boso) rozeběhne k bruslím a zde si je obuje – následně projede startovní bránou ve směru závodu
> závodník každého týmu soutěží v duchu Fair Play
> na trati je vždy jen jeden zástupce týmu
> závod 12h i 24h Race INLINE je štafetový závod, kde se závodníci střídají tak, že si předají štafetový kolík
> povolené je střídání členů družstva pouze v místě k tomu určeném – cca 100 m před startovní bránou
> je dovoleno jezdit ve skupinkách za sebou – ve vláčku – není povoleno ženám jezdit za muži
> 15 minut před koncem vymezeného času týmy nesmí střídat
> závod končí po vymezeném čase (12 hodin, 24 hodin) po průjezdu prvního závodníka – všichni ostatní, kteří „cílem“ projeli po vymezeném čase, ale před prvním závodníkem dokončí kolo

NAHORU

Omezení v závodě:

> KATEGORIE OPEN je určena pro závodníky různého věku, kteří porovnávají svůj výkon s jinými účastníky s věkem do 39 let. Tým bude klasifikovám pouze v této kategorii.
> závodníci ve věku 15-17 let musí doložit písemné souhlasné potvrzení zákonného zástupce s účastí v závodě a mohou závodit pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu (člen týmu, doprovod apod.) nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce
> sportovci ve věku 12-17 let nesmí vyjet na trať v čase mezi 22.-6. hodinou
> velikost průměru i počtu koleček na brusli není ničím omezen
> v kategorii HOBBY se závodu účastní pouze závodníci, kteří nejsou členy jakéhokoliv svazu sdruženého pod mezinárodní asociací FIRS (Féderáion International de Roller Sports) – rychlobruslení, FreeStyle, inline hokej, Quad, Roller Derby atd.
> závodu se smí zúčastnit pouze závodník, který uhradil startovné a splňuje všchny podmínky uvedené ve všech bodech propozic závodu

Výbava závodníka:

POVINNÁ
> kolečkové brusle – inline i QUAD
> ochranná přilba určená pro kolečkové bruslení
> svrchní oděv – sportovní dres v minimálním rozsahu krátké kalhoty a tílko
DOPORUČENÁ
> chrániče na kolena a lokty
> doplňkové osvětlení závodníky – trať je osvětlena v dostatečné míře
> brýle
> reflexní prvky

Účastník závodu:

Závodu se může zúčastnit závodník, který splňuje následující podmínky:
> věk od 12 let – dále viz Omezení v závodě
> zaplaceno startovné
> je v dobrém zdravotním stavu
> není pod vlivem drog, omamných či psychotropních látek před i během závodu
> bude používat během závodu povinnou výbavu
> se seznámil s propozicemi závodu

NAHORU

Startovné, zálohy:

> startovné i záloha na čip jsou stejné pro závod na 12 hodin i 24 hodin
> zaplacené startovné se nevrací – lze ho převést na jiný tým
> vratná záloha za čip – 200,- Kč/čip – SOLO – 1ks, ostatní týmy 2ks
> 600,- Kč – startovné na osobu do 10.7.2015 – SOLO – 600,- Kč || DUO – 1200,- Kč || QUATRO – 2400,- Kč
> 1000,- Kč – startovné na osobu od 11.7.-7.8.2015 – SOLO – 1000,- Kč || DUO – 2000,- Kč || QUATRO – 4000,- Kč

Ve startovném je zahrnuto následující:
> občerstvení a pitný režim pro závodníky v průběhu celého závodu
> startovní číslo, tričko
> pokud bude počet startujících menší než 30 účastníků, dojde k redukci benefitů a služeb (časomíra, trička)

Program závodu:

> sobota
09:00 hodin – prezentace závodníků
15:00 hodin – ukončení prezentace
16:00 hodin – start „Le Mans“ – doběhneš si pro brusle a jedeš
start je jednotný pro závodníky na 12 i 24 hodin
> neděle
04:00 hodin – ukončení závodu na 12 hodin
12:00 hodin – vyhlášení výsledků závodu na 12 hodin
16:00 hodin – ukončení závodu
17:00 hodin – vyhlášení závodu na 24 hodin

ZÁVOD SE KONÁ ZA JAKÉHOKOLIV POČASÍ 😉

Registrace, prezentace do závodu:

> registrace se provádí registračním formulářem na těchto stránkách – viz Registrační formulář
> registrace je ukončena přijatou platbou startovného a je uvedena v odkaze viz Startovní listina
> prezentace do závodu proběhne před vlastním závodem – v sobotu 9:00-12:00 hodin
> při prezentaci budou závodníkovi předány čipy, startovní číslo a pamětní předměty

NAHORU

Pojištění závodníků:

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.
Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění – připojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:
> jízda bez přilby
> účast v závodě pod cizím jménem
> výměna startovního čísla
> nesportovní chování – dodržujte fair play
> odstartování v nesprávné startovní skupině

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu. Dále si vedení závodu vyhrazuje právo závod přerušit nebo předčasně ukončit pro zásah vyšší moci či nepředvídatelných záležitostí.

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu. Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.
Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

NAHORU

Kontakt na organizátora závodu 12h a 24h Race INLINE:

Za realizační tým :
ředitel závodu
Svatopluk Sladký
Tel.: +420-776-70-86-96 Vodafone, Viber, WhatsApp
Mail: info@sport-action.cz

Pro další informace klikněte na web a nebo na FB

Pokud máte dotazy ve věci:
> průběhu závodu
> jiné nejasnosti důležité pro závodníka
> spolupráce či sponzoringu
> umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
> umístění prezentačního či prodejního stánku
… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu 12h nebo 24h Race Olomouc 2015 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Mgr. Svatopluk Sladký (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby. Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů 12h a 24h Race Olomouc za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele. Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

NAHORU

4 komentáře u „Propozice závodu 12h a 24h RACE INLINE“

  1. Těm, co jedou 24 hodin je jedno, kdy začínají. Ti, co jedou 12 hodin by ocenili, kdyby se k extrému celkové délky závodu nepřidával ještě další extrém – sportování v noci. Proč se nezačíná v takový čas, aby se závod blížil dvanáctihodinové šichtě v práci, např. v 10 h ráno?

  2. Dobrý den,
    start 24-hodinového závodu má tradici v 16 hodin a nechceme to měnit. Extrémní závod by měl být extrémní a jízda v noci k tomu patří.

  3. Pěkný den, je možnost převzetí čipu a ostatních propriet kupříkladu v 15 hodin? Je poměrně nešťastné pro mimoolomoucké být na místě kupříkladu v 10 ráno (šest hodin před startem), a pak tam s čipem někde polehávat / posedávat….

  4. Dobrý den, na prezentaci se můžete dostavit nejpozději do 15. hodiny. Potom již nebude možné se prezentovat. Děkuji za pochopení. S.Sladký

Napsat komentář

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..