TEMPISH Night Skate 2016

Super zábava, skvělí lidé, výborná hudba a kvalitní – pro někoho i adrenalinový zážitek – tohle všechno jsou TEMPISH Night Skates, vyjížďky ulicemi Tvých měst…

Jsi nadšeným bruslařem, ale nudné ježdění pořád dokola po inline stezkách tě už nebaví..? V tom případě jsme pro tebe ti praví!!! Vezmi své brusle a vyjeď s námi do příjemně osvětlených nočních ulic města Olomouce, nebo Přerova, kde je bruslení při běžném provozu zakázáno. Užij si tak společně s námi něco nového, něco jedinečného. Je pro tebe připravena skvělá hudba, spousta nových přátel a příjemná, pohodová atmosféra – je to ta nejlepší varianta, jak odstartovat páteční večer!

Bezpečnostní pravidla tempish night skate

 1. Účastník TNS se striktně drží pokyny organizátorů NS (kteří jsou oblečeni do jednotného pořadatelského oblečení), příslušníků městské policie (MP), či zdravotní záchranné služby (ZZS).
 2. Účastník TNS musí mít v průběhu vyjížďky přilbu bezpečně nasazenou a zapnutou na hlavě – přilba je povinná pro všechny účastníky TNS. Ten, kdo ji nebude mít nasazenou, tak není účastníkem vyjížďky.
 3. Účastník TNS musí při vyjížďce dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků NS a okolí, aby nedošlo ke kolizi a následnému poranění.
 4. Účastník TNS se musí v průběhu vyjížďky držet v pravém jízdním pruhu vozovky a vlevo nechává prostor pro případný průjezd organizátorů TNS, kteří mají na starosti plynulý posun pelotonu.
 5. Účastník TNS se musí během vyjížďky držet trasy stanovené organizátorem NS a nesmí vjíždět do protisměru, na chodník či jiné komunikace mimo stanovenou trasu není-li to nezbytně nutné = nehrozí-li riziko úrazu.
 6. Účastník TNS nesmí předjíždět organizátory NS, kteří jedou na začátku pelotonu (za doprovodným vozidlem MP či rádia).
 7. Účastník TNS nesmí předjíždět doprovodná vozidla MP nebo rádia.
 8. Je přísně zakázáno v průběhu vyjížďky držet se za ruce ostatních účastníků NS.
 9. Je přísně zakázáno v průběhu vyjížďky kouřit, požívat alkohol nebo jiné návykové látky.
 10. Účastník TNS se vyjížďky účastní na vlastní riziko, organizátor NS nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků NS, za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník NS, který tuto škodu způsobil.
 11. Oděv účastníka TNS musí být vybaven min. reflexními prvky a blikačkou, nebo reflexní vestou.
 12. Účastník TNS se může vyjížďky účastnit pouze na kolečkových bruslích – NE na kole či skateboardu apod.
 13. Účastník TNS je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních účastníků NS.
 14. Účastník TNS musí umět bezpečně ovládat pohyb na kolečkových bruslích = bezpečně zastavit, zatáčet a kontrolovat svou rychlost (jet takovou rychlostí, která neohrozí ostatní účastníky vyjížďky nebo nezpůsobí jiná nebezpečí a škody na zdraví a majetku).
 15. Účastník TNS je plně odpovědný za své jednání a chování, za porušení těchto pravidel anebo neuposlechnutí pokynů organizátorů TNS, příslušníků MP, či ZSS bude účastník NS z vyjížďky vyloučen!

ÚČASTNÍCI TNS, KTEŘÍ SE BUDOU CHOVAT NEVHODNĚ, NEBO NEBUDOU RESPEKTOVAT TATO PRAVIDLA,
BUDOU Z VYJÍŽĎKY VYLOUČENI!

 

Bezpečnostní znamení:

 • Zvednutí jedné ruky (nebo obou rukou) nahoru znamená překážka na silnici, nebo brzdění.
 • Upažení ruky do strany znamená změna směru jízdy (směrem, kterým upažíme).

 

Doporučení:

 • Doporučujeme chrániče pro všechny (na kolena, lokty a zápěstí).
 • Vždy kontroluj své okolí před změnou směru jízdy.
 • Buď připraven rychle zastavit či rozjet se.
 • Dodržuj rychlost davu.
 • Rychlejší účastníci NS jedou v levé části pelotonu.
 • Buď v pozoru, když je v tvé blízkosti vozidlo s hudbou.
 • V nedostatečně osvětlených místech jezdi se zvýšenou opatrností.

Napsat komentář

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..