TEMPISH Race Olomouc 2016 – propozice

TEMPISH Race 2016 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky

Pro rychlou navigaci si vyber z výše uvedeného menu. Obdelník s červeným pozadím ukazuje aktuální stránku.

TEMPISHTEMPISH RACE Olomouc 2016TEMPISH RACE Olomouc 2016Fossa.cz - svět bruslení

Datum konání:

sobota, dne 6.8.2016

Místo konání:

areál Výstaviště Flora Olomouc
Rudolfova alej

Pořadatel:

TEMPISH in-line z.s.
Na Zákopě 2
772 00, Olomouc
IČ: 22813730

Závodní okruh:

 • trať je vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů
 • závodní okruh má délku 1300 m bez převýšení
 • pro děti je závodní okruh o délce 500 m (bez převýšení)

  Soutěžní kategorie a tratě:

  Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.

  Kategorie dle ČSKB Věk Rok narození Délka trati Soutěžní okruh
  žáci začátečníci do 5 let 2011 500 m 1x malý okruh
  žáci/žákyně D 6 – 7 let 2010 – 2009 500 m
  žáci/žákyně C 8 – 9 let 2007 – 2008 1.000 m 2x malý okruh
  žáci/žákyně B 10 – 11 let 2005 – 2006 1.300 m 1x velký okruh
  žáci/žákyně A 12 – 13 let 2003 – 2004 2.600 m 2x velký okruh
  kadeti 14-15 let 2001 – 2002 2.600 m 2x velký okruh
  junioři junioři/juniorky B 16 – 17 let 1999 – 2000 délky:
  5.200 m,
  10.400 m,
  20.800 m
  velký okruh – 4x
  8x
  16x
  junioři/juniorky A 18 – 19 let 1997 – 1998
  senioři 20 – 29 let 1987 – 1996
  masters Masters 30 30 – 39 let 1977 – 1986
  Masters 40 40 – 49 let 1967 – 1976
  Masters 50 50 – 59 let 1957 – 1966
  Masters 60 60 – 69 let 1947 – 1956
  Masters 70 nad 70 let do 1946

  Startovné, zálohy:

  • 200,- Kč – startovné pro závodníky na tratě 10 a 20 km
  • 50,- Kč – startovné pro ostatní závodníky
  • 200,- Kč – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu (po závodě bude záloha vrácena) – pro všechny i dětské kategorie
  • účastník, který chce závodit ve více než jednom závodě (10 i 20 km) platí startovné pouze jedenkrát

  Program:

  PREZENTACE závodníků je ukončena vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu.
  DOPORUČUJEME účastníkům závodu si trať před vlastním závodem projet!!

  Čas Kategorie Délka trati Závodní okruh
  10:00 hodin volné bruslení
  12:30 hodin začátečníci, žáci/žákyně D 500 m 1x malý
  12:45 hodin žáci/žákyně C 1.000 m 2x malý okruh
  13:00 hodin žáci/žákyně B 1.300 m 1x velký okruh
  13:30 hodin žáci/žákyně A, kadeti 2.600 m 2x velký okruh
  14:00 hodin vyhlášení výsledků kategorií žáci a kadeti
  14:45 hodin SPEED 10 10.400 m 8x velký okruh
  15:20 hodin HOBBY 5 5.200 m 4x velký okruh
  16:00 hodin SPEED 20 20.800 m 16x velký okruh
  17:30 hodin vyhlášení výsledků kategorií junioři, senioři, masters

  Čas jednotlivého startu závodu se může změnit.

  ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

  Hodnocení závodu TEMPISH Race Olomouc

  • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
  • závodníci kategorie SPEED 10, SPEED 20 km a HOBBY jsou odměněni i ve věkových kategoriích
  • ženy a muži – do 19 let
  • ženy a muži – 20-39 let
  • ženy a muži nad 40 let
  • vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem, medailí

  Omezení v závodě:

  • kategorie HOBBY je určena pro fitness bruslaře a proto je tedy povoleno užití pouze kolečkových bruslí nad kotníky – vysoké fitness brusle s maximálním průměrem koleček 90 mm
  • kategorie SPEED – dle předpisu ČSKB – maximální velikost kolečka 110 mm

  Registrace, prezentace do závodu:

  • on-line registrace – do 5.8.2016 (do 24:00 hodin)
  • v prezentačním stánku – v místě konání závodu – 6.8.2016
  • PREZENTACE závodníků končí vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu (Příklad: závod začíná ve 14:45 hodin – registrace do 14:15 hodin)
  • PLATBA – v prezentačním stánku

  Pojištění

  Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.
  Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

  Diskvalifikace:

  Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

  • jízda bez přilby
  • účast v závodě pod cizím jménem
  • výměna startovního čísla
  • nesportovní chování – dodržujte fair play
  • odstartování v nesprávné startovní skupině
  • užití cizí pomoci

  Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

  Protesty:

  Účastníci závodu na 21 km a 10 km, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
  Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

  Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

  Kontakt:

  Za realizační tým TEMPISH Inline o.s.:

  Svatopluk Sladký
  Tel.: +420-776-70-86-96
  Mail: fossa@fossa.cz
  Jonáš Navrátil
  Mail.: jonas.navratil@tempish.cz

  Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky

  www.Fossa.cz

  Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro událost

  TEMPISH Race Olomouc 2016
  2015
  2016

  Pokud máte dotazy ve věci:

  • průběhu závodu
  • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
  • spolupráce či sponzoringu
  • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
  • umístění prezentačního či prodejního stánku

  … kontaktujte nás.

  Prohlášení závodníka:

  Zúčastňuji se závodu TEMPISH Race Olomouc 2016 a jako účastník závodu prohlašuji,
  že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.

  Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu,
  která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
  Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že TEMPISH in-line z.s., IČ 228 137 30 (dále jen „pořadatel závodu“),
  nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
  Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.

  Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb.
  v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
  Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
  Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
  Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů TEMPISH Race za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
  Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
  Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Napsat komentář

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..