FOSSA Inline Race 2021 – propozice


FOSSA Inline Race 2021 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky
Termín Místo Pořadatel Kategorie Startovné Program Registrace Hodnocení Kontakt

Nahoru

Datum konání:


neděle, dne 29.8.2021

Nahoru

Místo konání:

areál Výstaviště Flora Olomouc
Rudolfova alej – viz mapa (zázemí u hudebního pavilonu)


Nahoru

Pořadatel:


Mgr. Svatopluk Sladký
Rožňavská 668/8
779 00, Olomouc
IČ: 74463373 DIČ: CZ7608245326

Závodní okruh:

 • trať je vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů
 • závodní okruh má délku 1300 m bez převýšení
 • pro děti je závodní okruh o délce 500 m (bez převýšení)

Nahoru

Soutěžní kategorie a tratě:

Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.

Kategorie dle ČSKB Věk Rok narození Délka trati Soutěžní okruh
žáci žáci/žákyně D 5 – 6 let 2015 – 2016 500 m 1x malý okruh
žáci/žákyně C 7 – 8 let 2013 – 2014 1.000 m 2x malý okruh
žáci/žákyně B 9 – 10 let 2011 – 2012 2.000 m 4x malý okruh
žáci/žákyně A 11 – 12 let 2009 – 2010 3.000 m 6x malý okruh
kadeti 13 – 14 let 2007 – 2008 10.400 m 8x velký okruh
dorost 15 – 16 let 2005 – 2006 10.400 m

20.800 m

8x velký okruh
16x velký okruh
junioři 17 – 18 let 2003 – 2004
senioři 19 – 29 let 1992 – 2002
masters Masters U40 30 – 39 let 1982 – 1991
Masters U50 40 – 49 let 1972 – 1981
Masters U60 50 – 59 let 1962 – 1971
Masters U70 60 – 69 let 1952 – 1961
Masters O70 nad 70 let do 1951

Nahoru

Startovné, zálohy:

 • 200,- Kč – startovné pro závodníky na trať 20 km
 • 150,- Kč – startovné pro ostatní závodníky
 • 200,- Kč – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu (po závodě bude záloha vrácena) – pro všechny i dětské kategorie
 • účastník, který chce závodit ve více než jednom závodě (5,2 i 20 km) platí startovné pouze jedenkrát

Nahoru

Program:

PREZENTACE závodníků je ukončena vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu.

DOPORUČUJEME účastníkům závodu si trať před vlastním závodem projet!!

Nahoru

Čas Kategorie Délka trati Závodní okruh
10:00 hodin volné bruslení
12:30 hodin žáci/žákyně D 500 m 1x malý
12:45 hodin žáci/žákyně C 1.000 m 2x malý okruh
13:00 hodin žáci/žákyně B 2.000 m 4x malý okruh
13:30 hodin žáci/žákyně A 3.000 m 6x malý okruh
14:00 hodin vyhlášení výsledků žákovských kategorií
14:30 hodin HOBBY 10 10.400 m 8x velký okruh
15:10 hodin SPEED 20 20.800 m 16x velký okruh
16:30 hodin vyhlášení výsledků kategorií kadeti, junioři, senioři, masters

Čas jednotlivého startu závodu se může změnit.

ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

Nahoru

Hodnocení závodu TEMPISH Race Olomouc

 • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
 • závodníci kategorie SPEED 20 km jsou vyhlášeni v jednotlivých věkových kategoriích
 • vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem

Omezení v závodě:

 • kategorie HOBBY 5 je určena pro fitness bruslaře a proto je tedy povoleno užití pouze kolečkových bruslí nad kotníky – vysoké fitness brusle s maximálním průměrem koleček 90 mm – pokud bude vypsána
 • kategorie SPEED – dle soutěžního řádu ČSKB – maximální velikost kolečka 125 mm

Nahoru

Registrace, prezentace do závodu:

 • on-line registrace – do 27.8.2021 (do 24:00 hodin)
 • v prezentačním stánku – v místě konání závodu – 29.8.2021
 • PREZENTACE závodníků končí vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu (Příklad: závod začíná ve 14:45 hodin – registrace do 14:15 hodin)
 • PLATBA hotovostně – v prezentačním stánku

Nahoru

Pojištění

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

 • jízda bez přilby
 • účast v závodě pod cizím jménem
 • výměna startovního čísla
 • nesportovní chování – dodržujte fair play
 • odstartování v nesprávné startovní skupině
 • užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Nahoru

Protesty:

Účastníci závodu na 20.800 m, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

Kontakt:

Za realizační tým Orange Activities Club s.r.o.:

Svatopluk Sladký
ředitel závodu
Tel.: +420-776-70-86-96
Mail: info@sport-action.cz

Silvetr Nemeth
traťový technik

Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky
www.Fossa.cz
Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro událost
FOSSA Inline Race Olomouc 2021


2015
2016
2017 TEMPISH Race 2017

Nahoru

Pokud máte dotazy ve věci:

 • průběhu závodu
 • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
 • spolupráce či sponzoringu
 • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
 • umístění prezentačního či prodejního stánku

… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu TEMPISH Race Olomouc 2018 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že TEMPISH in-line z.s., IČ 228 137 30 (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů TEMPISH Race za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Nahoru

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..