Sport-Action24h Race – propozice


Sport-Action24h Race Olomouc 2022 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky Předpověď počasí Tip na výlet

Propozice závodu Sport-Action24h

Jedná se o pravidla závodu v disciplínách – RUN | SKATE | SCOOTER.

Termín Místo Pořadatel Kategorie Startovné Program Registrace Hodnocení Omezení Kontakt

Nahoru

Datum konání:


sobota-neděle, dne 6.-7.8.2022

Nahoru

Místo konání:

areál Výstaviště Flora Olomouc
Smeztanovy – Čechovy sady, Rudolfova alej – viz mapa


Nahoru

Pořadatel:


Mgr. Svatopluk Sladký
Rožňavská 668/8
779 00, Olomouc
IČ: 74463373 DIČ: CZ7608245326

Nahoru

Závodní okruh:

 • trať je rozdělena podle sportovní disciplíny
 • SKATE – vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů – Rudolfova alej – délka 1.700 m
 • RUN + SCOOTER – vedena po asfaltu a šotolině – Čechovy + Smetanovy sad – délka 3.500 m
 • více informací nalezneš v odkaze Trať závodu

Trať závodu – INLINE – RUN – SCOOTER
Klikni na mapu pro její zvětšení…

Nahoru

Soutěžní kategorie a tratě:

KATEGORIE běh – RUN bruslení – SKATEkoloběh – SCOOTER
Všechny kategorie jsou stejné pro všechny 3 disciplíny.
délka trati-Time kategorie-Category složení družstva-M/W věkové omezení – Agecena – Price
12 hodin/hoursSOLO – 1 závodník/1 racer muži-MENminimálně 18 let
– 18 years in the year
500 CZK
20 EUR
ženy-WOMEN
DUO – 2 závodníci/2 racersmuži-MEN / mixy-mixedminimálně 15 let
– 15 years in the year
900 CZK
35 EUR
ženy-WOMEN
ENDURO – 3-4 závodníci/
3-4 racers
muži-MEN / mixy-mixedminimálně 15 let
– 15 years in the year
1.500 CZK
58 EUR
ženy-WOMEN
24 hodin/hoursSOLO – 1 závodník/1 racer muži-MENminimálně 18 let
– 18 years in the year
900 CZK
35 EUR
ženy-WOMEN
DUO – 2 závodníci/2 racersmuži-MEN / mixy-mixedminimálně 18 let
– 18 years in the year
1.600 CZK
62 EUR
ženy-WOMEN
ENDURO – 3-4 závodníci/
3-4 racers
muži-MEN / mixy-mixedminimálně 18 let
– 18 years in the year
2.800 CZK
108 EUR
ženy-WOMEN

Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.
První 3 nejlepší závodníci z každé disciplíny získají věcné ceny + medaili. Všichni závodníci získávají účastnické medaile.

Nahoru

Zálohy za měřící čip:

Všechny sporty RUN – SKATE – SCOOTER mají stejné podmínky.

 • 200 CZK / 10 EUR – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu – nachystej si přesný obnos, který ti bude po závodě vrácen

Nahoru

Program:

PREZENTACE závodníků proběhne do 9:00 hodin – 12:00 hodin v den závodu v místě konání závodu u startu – Rudolfova alej.
Prezentace závodníka obnáší osobní účast, podpis souhlasu s podmínkami závodu a GDPR, převzetí startovního čísla a startovního čipu.

DOPORUČUJEME účastníkům závodu si trať před vlastním závodem projet!!

Nahoru

Čas Sport-Action24h – závodníci
9:00 – 13:00 hodin
6.8.2022
prezentace závodníků
13:30 hodin
6.8.2022
závodníci na 24 hodin se dostaví na startovní pozice – 200 m před startem
14:00 hodin
6.8.2022
hromadný start závodníků na 24 hodin:
RUN – po odstartování běží ve směru závodu
SKATE – po odstartování běží k bruslím na druhé straně trati, kde si je obují a bruslí ve směru závodu
SCOOTER – po odstartování běží ke své koloběžce a začíná závodit
0:00 – 1:30 hodin
7.8.2022
prezentace závodníků na 12 hodin
1:30 hodin
7.8.2022
závodníci na 12 hodin se dostaví na startovní pozice – 200 m před startem
2:00 hodin
7.8.2022
hromadný start závodníků na 12 hodin:
RUNSKATESCOOTER – po odstartování závodí ve směru závodu, odpadá start ve stylu 24 hodin LeMans
14:00 hodin
7.8.2022
UKONČENÍ ZÁVODU – závod končí po časové lhůtě 12 nebo 24 hodin. Po tomto termínu ukončí závod (RUN-SKATE-SCOOTER) vždy první závodník v dané disciplíně. Pokud tedy vedoucí závodník-běžec (RUN) se po 24 hodinách nachází na trati, tak až doběhne do cíle, je závod v disciplíně běh-RUN ukončen. Běžci, kteří probíhají startovní bránou před tím než doběhne první závodník, mohou pokračovat do posledního kola závodu.
16:00 hodin
7.8.2022
vyhlášení nejlepších účastníků v každé disciplíně
19:00 hodin
7.8.2022
vyklizení depa závodníků

ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

Nahoru

Hodnocení závodu Sport-Action24h Race Olomouc

 • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
 • každý ze závodníků získá účastnickou medaili
 • vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem

Omezení v závodě:

 • běh-RUN – bez omezení
 • bruslení-SKATE – bez omezení velikosti průměru koleček i výšky bruslí
 • koloběžky-SCOOTER – bez omezení průměru kol
 • jediné omezení, které je u všech disciplín je věk účastníka:
  • závodu na 24 hodin se může zúčastnit pouze závodník starší 18 let
  • závodu na 12 hodin se může zúčastnit kategorie SOLO – závodník s věkem 18+
  • závodu na 12 hodin – kategorie DUO, ENDURO – věk 15+

Nahoru

Registrace, prezentace do závodu:

 • on-line registrace – do 1.8.2022 (do 24:00 hodin)
 • po úspěšné registraci je odeslán mail s podklady pro platbu
 • registrace je platná až po zaplacení startovného
 • PLATBA je možná pouze převodem z účtu nebo PayPal
 • PREZENTACE závodníků končí ve 12:00 hodin

Nahoru

Pojištění

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

 • jízda bez přilby
 • účast v závodě pod cizím jménem
 • výměna startovního čísla
 • poškození jiného týmu ve svůj prospěch
 • odstartování v nesprávné startovní skupině
 • užití cizí pomoci
 • nesportovní chování – dodržuj fair play

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Nahoru

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

Kontakt:

Za realizační tým Orange Activities Club s.r.o.:

Svatopluk Sladký
ředitel závodu
Tel.: +420-776-70-86-96
Mail: info@sport-action.cz

Facebook: pro další informace klikni na ikonku níže – pro stránky

www.Fossa.cz

Nahoru

Pokud máte dotazy ve věci:

 • průběhu závodu
 • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
 • spolupráce či sponzoringu
 • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
 • umístění prezentačního či prodejního stánku

… kontaktujte nás: info@sport-action.cz, +420 776 70 86 96 – Vodafone, Signal, WhatsApp, Viber, FB – Fossa.cz.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu Sport-Action24h Race Olomouc 2022 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Mgr. Svatopluk Sladký, IČ 74463373 (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodu za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Nahoru

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..