FOSSA Inline Race 2024 – propozice


FOSSA Inline Race 2024 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky Předpověď počasí
Termín Místo Pořadatel Kategorie Startovné Program Registrace Hodnocení Kontakt

Datum konání:


neděle, dne 25.8.2024

Nahoru

Místo konání:

areál Výstaviště Flora Olomouc
Rudolfova alej – viz mapa (zázemí u hudebního pavilonu)


Nahoru

Pořadatel:

Mgr. Svatopluk Sladký
Riegrova 394/17
779 00, Olomouc
IČ: 74463373 DIČ: CZ7608245326

Závodní okruh:

 • trať je vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů
 • závodní okruh má délku 1300 m bez převýšení
 • pro děti je závodní okruh o délce 500 m (bez převýšení)

Nahoru

Soutěžní kategorie a tratě:

Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.

Kategorie dle ČSKB Věk Rok narození Délka trati Soutěžní okruh
žáci žáci/žákyně D 5 – 6 let 2018 – 2019 500 m 1x malý okruh
žáci/žákyně C 7 – 8 let 2016 – 2017 1.000 m 2x malý okruh
žáci/žákyně B 9 – 10 let 2014 – 2015 2.000 m 4x malý okruh
žáci/žákyně A 11 – 12 let 2012 – 2013 3.000 m 6x malý okruh
kadeti 13 – 14 let 2010 – 2011 10.400 m 8x velký okruh
dorost 15 – 16 let 2008 – 2009 10.400 m

20.800 m

8x velký okruh
16x velký okruh
junioři 17 – 18 let 2006 – 2007
senioři 19 – 29 let 1995 – 2005
masters Masters U40 30 – 39 let 1985 – 1994
Masters U50 40 – 49 let 1975 – 1984
Masters U60 50 – 59 let 1965 – 1974
Masters U70 60 – 69 let 1955 – 1964
Masters O70 nad 70 let do 1954
bez kategorie 5.200 m 5x velký okruh

Nahoru

Startovné, zálohy:

 • 200,- Kč – startovné pro závodníky na trať 5 km, 10 km a 20 km
 • 150,- Kč – startovné pro dětské kategorie závodníky
 • 200,- Kč – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu (po závodě bude záloha vrácena) – pro všechny i dětské kategorie
 • účastník, který chce závodit ve více než jednom závodě (5,2 i 20 km) platí startovné pouze jedenkrát – to vyšší

Nahoru

Program:

PREZENTACE závodníků je ukončena vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu.

DOPORUČUJEME účastníkům závodu si trať před vlastním závodem projet!!

Nahoru

Čas Kategorie Délka trati Závodní okruh
10:00 hodin volné bruslení
11:00 hodin žáci/žákyně D 500 m 1x malý
11:15 hodin žáci/žákyně C 1.000 m 2x malý okruh
11:30 hodin žáci/žákyně B 2.000 m 4x malý okruh
12:00 hodin žáci/žákyně A 3.000 m 6x malý okruh
12:30 hodin FITNESS 5 5.200 m 5x velký okruh
13:00 hodin vyhlášení výsledků žákovských kategorií + FITNESS 5
13:30 hodin HOBBY 10 10.400 m 8x velký okruh
14:15 hodin SPEED 20 20.800 m 16x velký okruh
15:30 hodin vyhlášení výsledků kategorií kadeti, junioři, senioři, masters

Závodu na 5.200 m se může zúčastnit pouze závodník s bruslemi, které mají kolečka o průměru maximálně 90 mm.
Čas jednotlivého startu závodu se může změnit.

ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

Nahoru

Hodnocení závodu FOSSA Inline Race Olomouc

 • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
 • závodníci kategorie SPEED 20 km jsou vyhlášeni v jednotlivých věkových kategoriích
 • vyhlášení závodníci jsou odměněni medailí a diplomem

Omezení v závodě:

 • kategorie HOBBY 5 je určena pro fitness bruslaře a proto je tedy povoleno užití pouze kolečkových bruslí nad kotníky – vysoké fitness brusle s maximálním průměrem koleček 90 mm – pokud bude vypsána
 • kategorie SPEED – dle soutěžního řádu ČSKB – maximální velikost kolečka 125 mm

Nahoru

Registrace, prezentace do závodu:

 • on-line registrace – do soboty dne před závodem (do 24:00 hodin)
 • v prezentačním stánku – v místě konání závodu
 • PREZENTACE závodníků končí vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu (Příklad: závod začíná ve 14:45 hodin – registrace do 14:15 hodin)
 • PLATBA hotovostně – v prezentačním stánku

Nahoru

Pojištění

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

 • jízda bez přilby
 • účast v závodě pod cizím jménem
 • výměna startovního čísla
 • nesportovní chování – dodržujte fair play
 • odstartování v nesprávné startovní skupině
 • užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Nahoru

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

Kontakt:

Za realizační tým:

Svatopluk Sladký
ředitel závodu, hlavní rozhodčí
Tel.: +420-776-70-86-96 – Viber, WhatsApp, Signal, SMS
Mail: info@sport-action.cz

Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky
www.Fossa.cz
Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro událost
FOSSA Inline Race Olomouc


2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |

Nahoru

Pokud máte dotazy ve věci:

 • průběhu závodu
 • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
 • spolupráce či sponzoringu
 • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
 • umístění prezentačního či prodejního stánku

… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu FOSSA Inline Race Olomouc a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Mgr. Svatopluk Sladký, IČ: 74463373 (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů TEMPISH Race za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Nahoru

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..