TEMPISH Race Olomouc 2017 – propozice

TEMPISH Race 2017 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky

Pro rychlou navigaci si vyber z výše uvedeného menu. Obdelník s červeným pozadím ukazuje aktuální stránku.

TEMPISHTEMPISH RACE Olomouc 2017TEMPISH RACE Olomouc 2017Fossa.cz - svět bruslení

 

Datum konání:

 

čtvrtek, dne 28.9.2017 – státní svátek

 

Místo konání:

 

areál Výstaviště Flora Olomouc

Rudolfova alej – viz mapa (zázemí u hudebního pavilonu)

 

Pořadatel:

 

TEMPISH in-line z.s.

Na Zákopě 2

772 00, Olomouc

IČ: 22813730

 

Závodní okruh:

 

 • trať je vedena po asfaltovém povrchu pěší zóny Smetanových sadů
 • závodní okruh má délku 1300 m bez převýšení
 • pro děti je závodní okruh o délce 500 m (bez převýšení)

 

Soutěžní kategorie a tratě:

 

Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.

Kategorie dle ČSKB Věk Rok narození Délka trati Soutěžní okruh
žáci začátečníci do 5 let 2012 500 m 1x malý okruh
žáci/žákyně D 6 – 7 let 2010 – 2011 500 m
žáci/žákyně C 8 – 9 let 2008 – 2009 1.000 m 2x malý okruh
žáci/žákyně B 10 – 11 let 2006 – 2007 2.000 m 4x malý okruh
žáci/žákyně A 12 – 13 let 2004 – 2005 3.000 m 6x malý okruh
kadeti 14-15 let 2002 – 2003 20.800 m 16x velký okruh
junioři junioři/juniorky B 16 – 17 let 2000 – 2001 20.800 m 16x velký okruh
junioři/juniorky A 18 – 19 let 1998 – 1999
senioři 20 – 29 let 1988 – 1997
masters Masters U40 30 – 39 let 1978 – 1987
Masters U50 40 – 49 let 1968 – 1977
Masters U60 50 – 59 let 1958 – 1967
Masters U70 60 – 69 let 1948 – 1957
Masters O70 nad 70 let do 1947

 

Startovné, zálohy:

 

 • 200,- Kč – startovné pro závodníky na trat 20 km
 • 100,- Kč – startovné pro ostatní závodníky
 • 200,- Kč – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu (po závodě bude záloha vrácena) – pro všechny i dětské kategorie
 • účastník, který chce závodit ve více než jednom závodě (5,2 i 20 km) platí startovné pouze jedenkrát

 

Program:

 

PREZENTACE závodníků je ukončena vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu.

DOPORUČUJEME účastníkům závodu si trať před vlastním závodem projet!!

Čas Kategorie Délka trati Závodní okruh
10:00 hodin volné bruslení
12:30 hodin začátečníci, žáci/žákyně D 500 m 1x malý
12:45 hodin žáci/žákyně C 1.000 m 2x malý okruh
13:00 hodin žáci/žákyně B 2.000 m 4x malý okruh
13:30 hodin žáci/žákyně A 3.000 m 6x malý okruh
14:00 hodin vyhlášení výsledků žákovských kategorií
14:30 hodin HOBBY 5 5.200 m 4x velký okruh
15:10 hodin SPEED 20 20.800 m 16x velký okruh
16:30 hodin vyhlášení výsledků kategorií kadeti, junioři, senioři, masters

Čas jednotlivého startu závodu se může změnit.

ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

 

Hodnocení závodu TEMPISH Race Olomouc

 

 • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
 • závodníci kategorie SPEED 20 km jsou vyhlášeni v jednotlivých věkových kategoriích
 • vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem

 

Omezení v závodě:

 

 • kategorie HOBBY 5 je určena pro fitness bruslaře a proto je tedy povoleno užití pouze kolečkových bruslí nad kotníky – vysoké fitness brusle s maximálním průměrem koleček 90 mm
 • kategorie SPEED – dle soutěžního řádu ČSKB – maximální velikost kolečka 125 mm

 

Registrace, prezentace do závodu:

 

 • on-line registrace – do 27.9.2017 (do 24:00 hodin)
 • v prezentačním stánku – v místě konání závodu – 28.9.2017
 • PREZENTACE závodníků končí vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu (Příklad: závod začíná ve 14:45 hodin – registrace do 14:15 hodin)
 • PLATBA – v prezentačním stánku

 

Pojištění

 

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

 

Diskvalifikace:

 

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

 • jízda bez přilby
 • účast v závodě pod cizím jménem
 • výměna startovního čísla
 • nesportovní chování – dodržujte fair play
 • odstartování v nesprávné startovní skupině
 • užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

 

Protesty:

 

Účastníci závodu na 20.800 m, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

 

Kontakt:

Za realizační tým TEMPISH Inline z.s.:

Svatopluk Sladký
ředitel závodu
Tel.: +420-776-70-86-96
Mail: info@sport-action.cz

Zdenek Sauer
hlavní rozhodčí

Silvetr Nemeth
traťový technik

Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky
www.Fossa.cz
Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro událost
TEMPISH Race Olomouc 2016


2015
2016
2017 TEMPISH Race 2017

Pokud máte dotazy ve věci:

 • průběhu závodu
 • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
 • spolupráce či sponzoringu
 • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
 • umístění prezentačního či prodejního stánku

… kontaktujte nás.

 

Prohlášení závodníka:

 

Zúčastňuji se závodu TEMPISH Race Olomouc 2016 a jako účastník závodu prohlašuji,
že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.

Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu,
která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.

Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že TEMPISH in-line z.s., IČ 228 137 30 (dále jen „pořadatel závodu“),
nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.

Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb.
v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů TEMPISH Race za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..