Propozice K6 – Kožušanská šestka – 2.8.2015

K6 – Kožušanská šestka Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky Fotky


Datum konání:

2.8.2015 (neděle)

Místo konání:

zázemí – Kožušany – hřiště za tratí
trať závodu – katastr obcí Kožušany, Tážaly
místo konání naleznete i v mapách

Pořadatel:

Sport-Relax-Event z.s.
Smetanova 190/8
77900 Olomouc
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kožušany-Tážaly

Závodní okruh:

> trať je vedena po asfaltovém, hliněném a travnatém povrchu i v otevřeném terénu
> závodní okruh má délku cca 4 km s převýšením
> trasa je značena fáborky

Soutěžní kategorie:

jednotlivci – SOLO – ženy / muži
trojice – TRIO – ženy / muži / mix

NAHORU

Soutěžní týmy:

Solo – závodník startuje a závodí sám bez možnosti střídání za jiného závodníka
Trio – závodní tým tvoří maximálně tři startující, kteří se střídají během závodu v libovolném pořadí

> tým si určí svého kapitána, který je oprávněm vystupovat a jednat za tým
> každý člen týmu musí absolvovat alespoň 3 závodní okruhy

Hodnocení závodu K6:

> vyhrává tým, který za uvedenou dobu (6 hodin) závodu uběhne nejvíce kilometrů
> v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší týmy
> při účasti méně než pěti týmů v kategorii bude tato sloučena s obdobnou kategorií např.: mix s muži
> vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem, medailí

Průběh štafetového závodu K6:

> start probíhá hromadně
> závodník každého týmu soutěží v duchu Fair Play
> na trati je vždy jen jeden zástupce týmu
> závod K6 je štafetový závod, kde se závodníci střídají tak, že si předají štafetový kolík
> povolené je střídání členů družstva pouze v místě k tomu určeném – cca 100 m před startovní bránou
> podávání občerstvení je povoleno pouze v místě k tomu určenému – v občerstvovacím prostoru před cílem
> závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.
> v průběhu závodu je trať uzavřena pouze pro závodníky, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni (startovní číslo) – ostatní členové týmu musí být mimo trať
> závodník je povinen pořadateli ihned oznámit případné odstoupení ze závodu
> 15 minut před koncem vymezeného času týmy nesmí střídat
> závod končí po vymezeném čase (6 hodin) po průběhu prvního závodníka – všichni ostatní, kteří „cílem“ proběhli po vymezeném čase, ale před prvním závodníkem dokončí kolo

NAHORU

Omezení v závodě:

> závodníci ve věku 15-17 let musí doložit písemné souhlasné potvrzení zákonného zástupce s účastí v závodě
a mohou závodit pouze v případě, že bude zákonný zástupce přítomen po celou dobu konání závodu (člen týmu, doprovod apod.) nebo s úředně ověřeným souhlasem zákonného zástupce

Výbava závodníka:

> triko s krátkým rukávem a krátké sportovní kalhoty
> sportovní obuv

Startovné, zálohy:

> startovné ve výši 100,- Kč/osobu
> platba v den závodu – 9-12 hodin při prezenci

Ve startovném je zahrnuto následující:
> párek a pivo
> parkovné pro auta

NAHORU

Program závodu:

neděle
13:00 hodin – start závodu
19:00 hodin – ukončení závodu
19:30 hodin – vyhlášení výsledků

ZÁVOD SE KONÁ ZA JAKÉHOKOLIV POČASÍ 😉

Registrace, prezentace do závodu:

> registrace se provádí registračním formulářem na těchto stránkách – viz Registrační formulář
> registrace je ukončena přijatou platbou startovného a je uvedena v odkaze viz Startovní listina
> prezentace do závodu proběhne před vlastním závodem – v neděli od 9:00 hodin
> při prezentaci bude závodníkovi předány startovní číslo

Pojištění závodníků:

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.
Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění – připojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:
> účast v závodě pod cizím jménem
> výměna startovního čísla
> nesportovní chování – dodržujte fair play

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu. Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.
Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

NAHORU

NAHORU

Kontakt na organizátora závodu K6:

Za realizační tým :

Svatopluk Sladký
Tel.: +420-776-70-86-96 Vodafone, Viber, WhatsApp
Mail: info@sport-action.cz

Facebook: pro další informace klikněte na ikonku níže – pro stránky
www.Sport-XL.cz

Pokud máte dotazy ve věci:
> průběhu závodu
> jiné nejasnosti důležité pro závodníka
> spolupráce či sponzoringu
> umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
> umístění prezentačního či prodejního stánku
… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu Kožušanská šestka 2015 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Sport-Relax-Event z.s. (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby. Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.). Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodu za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele. Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.
Závodu se každý závodník účastní na vlastní nebezpečí.

Napsat komentář

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..