RUN for SUMMER 2021 – propozice

RUN for SUMMER 2021 Propozice Trať závodu REGISTRACE Startovní listina Výsledky
foto, videa
Předpověď počasí
Termín Místo Pořadatel Kategorie Startovné Program Registrace Hodnocení Kontakt
Datum konání:

neděle, dne 1.8.2021

Nahoru

Místo konání:
> zázemí se nachází na asfaltovém parkovišti vedle krematoria, třída Míru – viz mapa
> v nedaleké vzdálenosti se nachází konečná stanice tramvaje 7 a U – Olomouc-Neředín
> cca 20 m objekty Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci


Nahoru

Pořadatel:


Mgr. Svatopluk Sladký
Rožňavská 668/8
779 00, Olomouc
IČ: 74463373 DIČ: CZ7608245326

Závodní okruh:

 • trať je vedena po asfaltovém povrchu, polní cestě i trávě
 • závodní okruh má délku 5 km a 10 km
 • pro děti je závodní okruh o délce 500 m po asfaltu

Nahoru

Soutěžní kategorie a tratě:

Směrodatný je věk k datu 31.12. roku konání závodu.

Kategorie Věk Rok narození Délka trati Soutěžní okruh
žáci žáci/žákyně D do 6 let do 2015 500 m 1x malý okruh
žáci/žákyně C 7 – 8 let 2013 – 2014 1.000 m 2x malý okruh
žáci/žákyně B 9 – 10 let 2011 – 2012 1.000 m 2x malý okruh
žáci/žákyně A 11 – 12 let 2009 – 2010 1.000 m 2x malý okruh
kadeti 13 – 14 let 2007 – 2008 1.000 m
5.000 m
2x malý okruh
1x střední okruh
dorost 15 – 16 let 2005 – 2006 1.000 m DOR
5.000 m
10.000 m

25.000 m

1x střední okruh
2x střední okruh
1x velký okruh
junioři 17 – 18 let 2003 – 2004
senioři 19 – 29 let 1992 – 2002
masters Masters U40 30 – 39 let 1982 – 1991
Masters U50 40 – 49 let 1972 – 1981
Masters U60 50 – 59 let 1962 – 1971
Masters U70 60 – 69 let 1952 – 1961
Masters O70 nad 70 let do 1951

Nahoru

Startovné, zálohy:

 • 300,- Kč – startovné pro závodníky na trať 5 km, 10 km, 25 km
 • 100,- Kč – startovné pro ostatní závodníky
 • 200,- Kč – vratná záloha na zapůjčení měřícího čipu (po závodě bude záloha vrácena) – pro všechny i dětské kategorie
 • účastník, který chce závodit ve více než jednom závodě platí startovné pouze jedenkrát
 • součástí startovného je pamětní medaile, nápoj 750 ml, müsli tyčinky

Nahoru

Program:

PREZENTACE závodníků je ukončena vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu.

DOPORUČUJEME účastníkům závodu se před závodem rozcvičit, obléknout se dle počasí a během závodu se nepřemáhat.

Nahoru

Čas Kategorie Délka trati Závodní okruh
13:00 hodin rozběhání
14:00 hodin děti do 6 let 500 m 1x malý okruh
14:15 hodin děti 7-16 let 1.000 m 2x malý okruh
14:30 hodin vyhlášení výsledků dětských kategorií
15:00 hodin dospělí 25 km 1x velký okruh
15:15 hodin děti od 15 let + dospělí 5 km 1x střední okruh
16:00 hodin dospělí 10 km 2x střední okruh
17:00 hodin vyhlášení výsledků kategorií kadeti, junioři, senioři, masters

Čas jednotlivého startu závodu se může změnit.

ZÁVOD SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 😉

Nahoru

Hodnocení závodu

 • v každém závodě jsou vyhlášeni vždy 3 nejlepší závodníci ženy i muži
 • závodníci kategorie 5 km, 10 km a 25 km jsou vyhlášeni v jednotlivých věkových kategoriích
 • vyhlášení závodníci jsou odměněni diplomem, medailí a cenami

Omezení v závodě:

 • kategorie jsou vymezeny věkem
 • je třeba při závodě zohlednit zdravotní stav

Nahoru

Registrace, prezentace do závodu:

 • on-line registrace – do 30.7.2021 (do 24:00 hodin)
 • v prezentačním stánku – v místě konání závodu – 1.8.2021
 • PREZENTACE závodníků končí vždy 30 minut před začátkem vlastního závodu (Příklad: závod začíná ve 14:45 hodin – registrace do 14:15 hodin)
 • PLATBA hotovostně – v prezentačním stánku

Nahoru

Pojištění

Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje před a během závodů.

Účastníkům doporučujeme sjednat si na dobu závodů individuální pojištění.

Diskvalifikace:

Závodníci budou diskvalifikování pro následující přestupky:

 • krácení si tratě závodu
 • účast v závodě pod cizím jménem
 • výměna startovního čísla
 • nesportovní chování – dodržuj fair play
 • odstartování v nesprávné startovní skupině
 • užití cizí pomoci

Vedení závodu si vyhrazuje právo v případě porušení pravidel diskvalifikovat účastníka závodu.

Nahoru

Protesty:

Účastníci závodu, kteří se cítí být při závodě poškozeni, mohou podat protest nejpozději do 15 minut po skončení závodu.
Protest lze podat jen při složení částky 500,– Kč u hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí protestu propadne poplatek pořadateli. Přijímány budou jen písemně podané a podepsané protesty s podpisem alespoň dvou svědků.

Kontakt:

Za realizační tým Orange Activities Club s.r.o.:

Svatopluk Sladký
ředitel závodu
Tel.: +420-776-70-86-96
Mail: info@sport-action.cz

Nahoru

Pokud máte dotazy ve věci:

 • průběhu závodu
 • jiné nejasnosti důležité pro závodníka
 • spolupráce či sponzoringu
 • umístění reklamního baneru v prostorách konání závodu
 • umístění prezentačního či prodejního stánku

… kontaktujte nás.

Prohlášení závodníka:

Zúčastňuji se závodu RUN for SUMMER Olomouc 2021 a jako účastník závodu prohlašuji, že jsem se seznámil s propozicemi tohoto závodu a zavazuji se je dodržovat.
Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by bránila mé účasti v závodě nebo by znamenala nepřiměřené riziko, vzhledem k obtížnosti závodu.
Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že Orange Activities Club s.r.o., IČ 01741811 (dále jen „pořadatel závodu“), nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem.
Prohlašuji, že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pořadatelem závodu podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění pro účely evidence závodníků, vyhodnocení závodu a zveřejnění výsledků jednotlivých závodníků. Rovněž souhlasím s pořizováním obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby v průběhu závodu a s jejich následným zveřejňováním pořadatelem a případně i jeho partnery, zejména sponzory, a to všemi známými způsoby.
Pořadatel Vám oznamuje, že osobní údaje obsažené v této přihlášce budou zpracovávány čistě pro potřeby pořadatele, a to pouze jeho vedení nebo jeho smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě.
Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno. V případě, že pořadatel poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na pořadateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn. Vyplněním této přihlášky rovněž udělujete pořadateli souhlas ke zpracovávání osobních údajů v tomto formuláři obsažených včetně elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mail, SMS, apod.).
Údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze účastníků závodů RUN for SUMMER za účelem sdělování informací týkajících se organizace závodů a za účelem možného zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů pořadatele a/nebo jejího obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.
Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu pořadatele.
Pořadatel Vám zaručuje, že souhlas s využitím elektronických kontaktů elektronické pošty za účelem zasílání obchodních sdělení budete mít možnost zdarma kdykoli odvolat způsobem, popsaným v každé jednotlivé zprávě, která Vám bude pořadatelem jakožto obchodní sdělení zaslána.

Nahoru

Web plný sportu a sportovního zboží pro rychlobruslení, volejbal i jiné týmové a individuální sporty. Zabýváme se i organizací sportovních eventů a pronájmem produktů pro zajištění akcí..